Junkers, Vaillant kody błędów

Kody błędów Junkers Eurostar

A7 Przerwa lub spięcie w obwodzie czujnika temperatury c.w.u. – Sprawdzić czujnik temperatury c.w.u. i kabel
podłączeniowy

AC Brak połączenia elektrycznego między modułem wsuwanym a modułem Heatronic. – Sprawdzić kabel łączący moduły.

Ad Uszkodzony czujnik temperatury zasobnika. – Sprawdzić, czy nie ma przerwy lub spięcia w obwodzie czujnika lub kablu przyłączeniowym czujnika.

b1 Wtyczka kodująca. Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, ew. wymienić.

C1 Presostat otworzył się podczas pracy. Sprawdzić presostat i rurki połączeniowe.

C4 Presostat nie otwiera się w stanie spoczynku. Sprawdzić presostat.

C6 Presostat nie zamyka się. Sprawdzić presostat, mechanizm odwodzący i
rurki połączeniowe.

CC Przerwa w czujniku temperatury zewnętrznej w regulatorze TA … Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i
kabel połączeniowy.

d1 Brak zwrotnego sygnału napięciowego z
LSM. Sprawdzić okablowanie z LSM. Zadziałał ogranicznik ogrzewania podłogowego.

E0 Wewnętrzny błąd na płycie głównej. Sprawdzić styki elektryczne, przewody
zapłonowe, w razie potrzeby wymienić płytę główną .

E2 Przerwa lub spięcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania. Sprawdzić czujnik temperatury zasilania NTC i
kabel przyłączeniowy.

E9 Zadziałał ogranicznik temperatury
bezpieczeństwa (STB). Sprawdzić czujnik temperatury zasilania NTC, wybieg pompy, bezpiecznik na płycie głównej,

STB, odpowietrzyć kocioł.

EA Brak prądu jonizacyjnego. Sprawdzić, czy zawór gazowy jest otwarty, ciśnienie w przyłączu gazowym, podłączenie
do sieci, elektrodę zapłonową i kabel, elektrodę jonizacyjną z kablem, odprowadzenie spalin i stężenie CO2.

F7 Nieprawidłowy sygnał jonizacji. Sprawdzić, czy elektroda jonizacyjna i kabelnie pękły lub nie zostały przecięte, sprawdzić, czy w skrzynce sterującej modułu Heatronic nie ma wilgoci.

FA Prąd jonizacyjny po wyłączeniu regulatora. Sprawdzić okablowanie armatury gazowej i
armaturę gazową.

Junkers WRDP 11

E9 W czasie pracy ogrzewacza
palnik wyłącza się. Uruchomił się ogranicznik temperatury.

A4 Uruchomił się układ kontroli spalin.
Po upływie 10 minut ponownie włączyć ogrzewacz. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktować się z serwisem.
Przewietrzyć pomieszczenie.

Błędne wskazanie temperatury. Nie wystarczający kontakt czujnika temperatury.
Sprawdzenie i korekta montażu czujnika temperatury.

E1. Zadziałał czujnik temperatury wody (temperatura wody wyjściowej powyżej 85˚C).
Zredukować temperaturę wody regulatorem mocy lub temperatury. Jeśli wskaźnik nie zmieni się, wezwać serwis.

A7. Źle wykonane podłączenie czujnika temperatury wody
wyjściowej. Uszkodzony czujnik temperatury. Sprawdzić i skorygować podłączenie.
Wymienić czujnik temperatury.

F7 lub E0 Urządzenie zablokowane. Wyłączyć i powtórnie włączyć. Jeśli to nie pomoże, wezwać serwis.

EA Powstają iskry, lecz palnik główny nie zapala się, urządzenie jest zablokowane.
Brak sygnału z elektrody jonizacyjnej.
Sprawdzić:
• zasilanie gazu.
• zapłon (elektroda jonizacyjna i zawór elektromagnetyczny).

F0 Urządzenie zablokowane. Zasilanie zostało przeprowadzone z otwartym zaworem czerpalnym. Zamknąć zawór czerpalny i powtórnie otworzyć. Jeśli to nie pomoże, wezwać serwis.

Obniżone natężenie przepływu wody. Za niskie ciśnienie zasilania wody. Kurki wody lub baterie mieszające uległy zanieczyszczeniu. Zapchał się zespół wodny. Zapchała się nagrzewnica (ze względu na osadzenie się kamienia kotłowego).
Sprawdzić i skorygować, przeczyścić.

Kody błędów Vailant

F20 ogranicznika temperatury wyłączył urządzenie

F22 zbyt mało wody w urządeniu

F23 za duża Delta

F24 urządzenie zagrzewa się za szybko

F27 pojawia się płomień mimo zamkniętych zaworów

F28 brak płomienia – brak jonizacji

F29 zanik płomienia podczas pracy urządzenia

F33 przerwa na presostacie

F36 czujnik zaniku ciągu zadziałał

F75 awaria pompy – brak wzrostu ciśnienia

Kody błędów Termet

E01 nieudany zapłon, brak wykrycia płomienia. Najczęstsze przyczyny to brak dopływu gazu, zbyt długi brak przeglądów, złe ustawienia lub usterka mechanizmu gazowego.

E02 przegrzew, wyłączenie awaryjne przez czujnik STB. Zapowietrzenie, brak lub niedostateczny przepływ wody przez wymiennik główny, przerwa w obwodzie czujnika.

E03 wyłączenie awaryjne kotła przez czujnik spalin: w wersjach z otwartą komorą: wypływ spalin do pomieszczenia, przerwa w obwodzie czujnika, często przyczyną bywa przepalenie osłon termicznych wymiennika ciepła lub przy długim braku przeglądów – wydostawanie się płomienia z komory spalania. W wersjach z zamkniętą komorą spalania: brak sygnału z presostatu po załączeniu wentylatora – problem z przepływem powietrza lub spalin, usterka wentylatora lub dostanie się wody do układu presostatu.

E04 przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika NTC wody grzewczej lub wody użytkowej. Uszkodzony czujnik lub problemy z okablowaniem.

E05 w wersjach wyposażonych w czujnik przepływu wody grzewczej – brak wykrycia przepływu wody po załączeniu pompy.

E06 usterka w układze elektronicznym sterownika kotła.

E07 awaria w obwodzie modulatora zespołu gazowego.

E08 uszkodzenie przetwornika ciśnienia wody grzewczj.

E09 nieprawidłowe ciśnienie wody grzewczej w kotle.

E0 w niektórych wersjach – nieprawidłowe podłączenie kotła do sieci elektrycznej – zamieniony miejscami przewód neutralny i fazowy.

L3 trzyminutowea przerwi w pracy palnika po uzyskaniu temperatury zadanej.

Ecocondens Crystal

1 brak wykrycia płomienia.

3 przegrzanie – odczyt temperatury ponad 100 st.C na czujniku zasilania lub powrotu.

5 wentylator nie osiąga zadanej prędkości obrotowej lub brak sygnału z wentylatora.

11 błąd wstępnej kontroli czujników temperatury zasilania i powrotu – temperatura nie zrównuje się podczas wstępnej pracy pompy.

13 zbyt częste resetowanie innych błędów.

31 przerwa w obwodzie czujnika NTC CO – zasilanie lub zadziałanie ogranicznika przegrzania.

37 zbyt niskie ciśnienie wody w instalacji CO.

99 brak komunikacji między interfejsem użytkownika a sterownikiem głównym. Możliwa wada okablowania lub uszkodzenie sterownika.