Przegląd piecyka gazowego

Przegląd i czyszczenie pieca polega na rozebraniu urządzenia, kontroli podzespołów piecyka pod kontem uszkodzeń mechanicznych, starannym wymyciu palnika, wężownicy, wyczyszczeniu układów wodny i gazowych, zmontowaniu, wyregulowaniu za pomocą urządzeń diagnostycznych, sprawdzeniu poprawności działania czujników. Czas przeznaczony na taką usługę to około godziny czasu przy piecykach łazienkowych jednofunkcyjnych.