Kody Błędów

Najczęściej występujące kody błędów.

JUNKERS

EO – Błąd płyty głównej.

E9 – Ogranicznik temperatury na obiegu grzewczym.

AD – Uszkodzenie czujnika temperatury w zasobniku.

FO / F7 – załączenie przeprowadzono z otwartym zaworem czerpalnym.

A3 – Uszkodzenie czujnika ciągu kominowego.

A4 – Brak ciągu kominowego

A7 – Błąd czujnika temperatury wody.

E1 – Zadziałał czujnik temperatury wody temperatura zbyt wysoka.

EA – Brak jonizacji.

VAILLANT

F20 – Zadziałał ogranicznik temperatury.

F22 – Niewystarczająca ilość wody w kotle.

F23 – Delta temperatury zbyt duża.

F24 – Nagły wzrost temperatury na zasilaniu.

F27 – Pojawienie się płomienia a pomimo zamkniętego zaworu gazowego.

F28 – Brak płomienia

TERMET

E1 – Brak zapłonu gazu w piecu, nieudana próba zapłonu.

E3 – zadziałał czujnik spalin

E4 – Uszkodzony czujnik temperatury

E5 – Brak przepływu wody w układzie c.o. po załączeniu pompy w piecu.

Zadzwoń